362

Težnja se može uzdići da bi se susrela sa Mirom koji dolazi odozgo. Ali, Mir se mora spustiti odozgo da bi uklonio čovekove teškoće.