Pitanje: Ovde, na tvojim predavanjima u auditorijumu Daga Hamerskjelda imam jedno iskustvo koga nisam svestan na tvojim ostalim predavanjima. Znam da spuštaš odozgo ogroman Mir, koji osećam na oba mesta, ali ovde, na ovim predavanjima, imamo osećaj da padam u san. Pa ipak čujem šta govoriš.

Šri Činmoj: Kad držim predavanja, ja odozgo donosim Mir, a taj mir je za tragaoce nešto opipljivo. Kad neki tragalac gori od želje da pliva u moru Mira, Svevišnji mu dopušta da to čini. Tokom tog iskustva, um ne deluje; deluje jedino srce. Aktivnost uma je potpuno utišana, a umesto njega počinje da deluje srce. Srce deluje tako što se poistovećuje sa svime što je oko njega, pred njim ili u njemu. Tvoje srce se poistovećuje sa Mirom, a taj mir utišava um. To nije inertnost; to nije iskustvo beskorisne jalovosti ili nečeg lošeg. Ne, u tom Miru ti neguješ unutrašnju istinu i rasteš u Svetlost koja prosvetljava tamu sa kojom si se suočavao ili neznanje koje si gajio pre nego što si ušao u meditaciju.

Ja odozgo spuštam Mir, Svetlost i Blaženstvo u beskrajnoj meri, a u skladu sa svojom prijemčivošću, svaki tragalac prima taj Mir, Svetlost i Blaženstvo. Taj Mir nije neki nesvestan način da se uspavaš. Ne, taj Mir utišava izlaznu energiju uma, a istovremeno prosvetljuje ulaznu energiju srca. A kad si u srcu, u srcu koje teži, ti se sjedinjuješ sa Mirom koji održava božansku Stvarnost u tebi.