Apsolut

Bez oblika, bez uma, postojim samo.
Stala je sad svaka volja i misao.
Konačni kraj je igri Prirode.
Ja sam Ono za čim sam tragao.

Domen Blaženstva čistog i krajnjeg,
S onu je stranu znalca i znanog;
Odmor beskrajni najzad uživam
Sam se sa Jednim suočavam.

Tajne sam puteve života prešao
I postao sam Cilj puta.
Otkrivena je Istina večna:
Ja sam taj put, Bog-Duša.

Moj duh je svestan svih visina
U jezgru Sunca prebivam nemo.
Delom i vremenom ništa ne menjam.
Moja je kosmička igra dovršena.