Pitanje: Da li je čovek u stanju da pomoću meditacije stvori psihičke moći ili da ovlada njima?

Šri Činmoj: Moguće je da se pomoći meditacije steknu psihičke moći, ali da li će ih neki pojedinac zaista steći, to zavisi od njegove duše. Ponekad aspirant stekne psihićke moći, a onda više neće da se moli ili meditira. Umesto toga, hoće da pomaže ljudima. Na nesreću, neznanje tih ljudi će ga mučiti i zaraziti i na kraju će možda napustiti put duhovnosti. Zato sticanje psihičkih moći može da bude opasno. Ali, kad neko postane savršen, kad ostvari Boga, ako tada hoće da koristi psihičke moći, to je onda bezbedno.

Psihičke moći ne moraju obavezno da nam pomognu da ostvarimo Boga, ali one mogu da se jave kod tragaoca na putu do ostvarenja. Psihičke moći su poput prekrasnog drveća ili ukusnog voća pored puta do Cilja. Ako neko hoda putem pored koga nema drveća, nema cveća, nema ničega, on ne dolazi u iskušenje da prekine putovanje. Psihičke moći će veoma često skrenuti iskrene tragaoce sa puta. Kad jednom ostvarite Cilj, psihičke moći će sigurno doći. Zato je bolje da u ovom trenutku ne obraćate nikakvu pažnju na psihičke moći. Obraćajte pažnju jedino na svoju težnju i unutrašnji plač. Kad dođe vreme, Bog će vam dati sve psihičke moći. Ali, u ovom trenutku, ono što On želi od vas jeste da Njega ostvarite.