Pitanje: U meditaciji ponekad um prestaje da funkcioniše i izgleda da dolazi malo informacija.

Šri Činmoj: U meditaciji ne bi trebalo da pridajemo značaj umu. Ako ne dolaze nikakve informacije, to je dobro. Prava meditacija nije informacija; ona je poistovećenje. Um pokušava da stvori jedinstvo tako što grabi i zarobljava, a to lako može da te navede da se protiv toga pobuniš. Ali, srce stvara jedinstvo poistovećenjem. Um pokušava da poseduje. Srce se jednostavno širi, a dok se širi, ono grli. Pomoću uma, mi jedino delimo sebe. Um može da pokuša da vidi nešto, a telo ili vital mogu da smesta pokušaju da to spreče. Ali, ako srce želi da učini nešto, ma kako to bilo teško, to će biti učinjeno. Pošto um ne stiče zadovoljenje kad nešto pokušava, on kaže da u tome nema stvarnosti i odustaje. Ali, kad srce nije zadovoljno, ono oseća da nije uradilo stvar na ispravan način. Zato ono pokušava opet i nastavlja da pokušava dok najzad ne osvane zadovoljenje.