Junak stupa dalje

Onaj ko svet je ovaj voleo
Samo je bolove mučne požnjeo.
Svet je na njega
Svu ružnoću, prljavštinu i pogan bacio.
Pa ipak, junak stupa dalje
Noseći breme sveta čitavoga.
Na kraju borbe svoje beskrajne
Staće pred Stopala Gospoda Svevišnjeg.