27

Vlasnik moje duše je Božanstvenost.
Vlasnik moga srce ja iskrenost.
Vlasnik moga uma je bistrina.
Vlasnik moga vitala je sposobnost.
Vlasnik moga tela je čistota.