Pitanje: Ako smo umorni ili bolesni, da li bi trebalo više da spavamo?

Šri Činmoj: Ako smo veoma umorni ili bolesni, trebalo bi da spavamo u skladu sa potrebama našeg tela, ali ne i u skladu sa zahtevima našeg tela; jer telo, pošto je nesvesno i neznalačko, može da zahteva više spavanja nego što mu je zaista potebno.