244

Pravi aspirant je onaj ko je svesno učinio svoj život posvećenim kanalom da u njega utiče i iz njega teče Božija Volja.