Potpuna promena-preobražaj

Postoji samo jedna ozbiljna opasnost,
A ta opasnost je sumnja.
Moj Unutrašnji Pilot me je upozorio na tu opasnost.

Postoji samo jedno ozbiljno iskušenje,
A to iskušenje je nadmoć.
Moj Unutrašnji Pilot me je upozorio na tu opasnost.

Postoji samo jedna mračna smrt,
A ta smrt je strah.
Postoji samo jedan istinski život,
A taj život je ljubav:
Ljubav duše prema
Potpunom preobražaju-promeni tela.