Moj Unutrašnji Pilot me obeshrabruje

Ujutru me
Moj Unutrašnji Pilot
Obeshrabruje da se ogorčeno žalim.

Posle podne me
Moj Unutrašnji Pilot
Obeshrabruje da se stalno takmičim.

Uveče me
Moj Unutrašnji Pilot
Obeshrabruje da mislim beskorisne sumorne misli.

Noću me
Moj Unutrašnji Pilot
Obeshrabruje da jalovo sanjam.