230

Savest je unutrašnji glas koji nam nudi svoju najvažniju poruku: Ljubav gradi palatu Istine.