Pitanje: Uviđam da ne mogu da dobro meditiram kad jedem meso; osećam se uznemireno. Ali, ako ne jedem meso, osećam se veoma slabo.

Šri Činmoj: Ti znaš vrlo dobro da su životinje nemirne, agresivne, rušilački nastrojene i nerazvijene. Mi smo u izvesnoj meri prevazišli životinjsku svest, izašli smo iz životinjskog carsta. Na lestvici evolucije, mi smo samo korak ispred, ali je razlika između životinje i ljudskog bića ogromna. Sad, kad nešto pojedeš, naravno da ćeš apsorbovati osobine te stvari. Ono što nosiš u sebi neizbežno ćeš na neki način ispoljiti u spoljašnjem svetu. Kad jedeš meso, trenutni rezultat je nemir, agresivnost i rušilački impulsi i misli, kao i opadanje svesti.

Ali, nije tačno da ćeš izgubiti snagu i energiju ako ne jedeš meso. Na zemlji ima na milione ljudi koji ne jedu meso, ali su fizički veoma snažni i zdravi. Možda ćeš reći da je tvoja fizička konstitucija drugačija od njihove, ali, ja bih rekao da u Božijoj tvorevini postoji nešto što se naziva unutrašnjom hranom. Šta je unutrašnja hrana? To su Mir, Svetlost i Blaženstvo i druge božanske, ispunjujuće osobine. Kad ispravno težiš, ispravno meditiraš, moći ćeš da uneseš tu hranu u svoje telo. Možda će ti biti potreban priličan broj godina da dosigneš taj nivo unutrašnje efikasnosti, ali u međuvemeno pokušaj da zaroniš duboko unutra i vidiš šta ti zapravo u najvećoj meri daje snagu. Poznavao sam ljude koji su tvrdili da im meso daje snagu, ali su, kad su zaronili duboko unutra, otkrili da im zapravo snagu daje njihov sopstveni osećaj i predstava o mesu. Ti možeš da promeniš tu predstavu i osetiš da ti ne daje snagu meso, već duhovna energija koja prožima tvoje telo. Ta energija dolazi od meditacije i težnje, kao i od pravilne ishrane. Snaga koju dobijaš od meditacije i težnje beskrajno je moćnija od snage koju dobijaš od mesa i ribe, pa te stvari lako možeš da izostaviš iz svog jelovnika.

Ti meditiraš krajnje iskreno i krajnje posvećeno. Trebalo bi da se oslobodiš predstave da ti meso daje snagu. Ta predstava je tako duboko ukorenjena u tvom umu da ne možeš da se od nje odvojiš. Ali, onog trenutka kad se potpuno odvojiš od te predstave, videćeš da nije prevashodno meso to što ti daje snagu, već zdrava hrana u celini, kao i ispravan mentalni stav i duhovna težnja.