Ambicija

Ambicija je čvrsti zagrljaj posedovanja i izražavanja.

Ljubav je stvarnost koja večno napreduje. To je čvrsto uverenje ambicije.

Ambicija je pokušaj čoveka da izrazi sebe i uveća sebe. Kada se zasniva na uvećanju ega, mi je nazivamo samoveličanjem. Kada je zasnovana na prosvetljenju duše, ona prestaje da bude ambicija i postaje božanska misija.

Ako odbacite svoju ambiciju dok ste još u netežećem životu, postajete princ lenjosti.

Ako prigrlite ambiciju u svom životu težnje, gle, postajete osuđeni sužanj. Nikako ne možete da izađete iz konačnog.

Ambicija je najviša visina u vašem spoljašnjem životu. Ambicija je najmračnija noć u vašem unutrašnjem životu.

Što bliže priđete zemlji ispunjujuće ambicije u vašem spoljašnjem životu, to je snažnija vaša sigurnost ispunjena nadom. Što se dalje odmaknite od obale ambicije u vašem unutrašnjem životu,, to će veća biti moć kojom vas Bog štiti.

Pre nego što postanete aspirant, ambicija je vaš najviši cilj. Pošto postanete aspirant, ambicija ne samo da je nedostojan cilj, već i ozbiljan pad.

Budite sigurni da ambicija nije težnja. Ambicija hoće da komanduje svetu. Težnja plače za tim da služi Tvorca u Njegovoj tvorevini.

Ambicija je ljudska strast, koja se nikad ne može zadovoljiti. Težnja je proslavljanje božanskog koje se uvek može zadovoljiti.

Ambicija je kraj ljudske spoznaje. Težnja je početak božanske spoznaje.

Ambicija je izabrano dete čovekovo. Težnja je izabrano dete Božije.