Strpljenje

Šta je strpljenje? To je jedna božanska vrlina. Nama, na nesreću, ta božanska vrlina ne samo da nedostaje, nego je i na krajnje glup način zanemarujemo.

Šta je strpljenje? Ono je unutrašnje uverenje u Božiju bezrezervnu Ljubav i bezuslovno Vođstvo. Strpljenje je Božija Moć skrivena u nama, da nam omogući da prebrodimo bezbrojne oluje života.

Ako neuspeh ima moć da vam život pretvori u čisto ogorčenje, strpljenje ima moć da vaš život pretvori u najslađu radost. Ne predajite se sudbini nakon samo jednog neuspeha. Neuspeh u najvećem broju slučajeva prethodi uspehu. A uspeh, kad ga jednom postignete, menja vaše ime u pouzdanje.

Imajte strpljenja u telu; bićete u stanju da prihvatite čitav svet. Imajte strpljenja u vitalu; bićete u stanju da držite čitav svet. Imajte strpljenja u umu; moći ćete i da ne zaboravite i da ne izgubite svet. Imajte strpljenja u srcu; osetićete da svet ne samo da je sa vama i u vama, već isto tako i za vas.

Vreme je ptica koja leti. Da li biste hteli da uhvatite tu pticu i zatvorite je u kavez? Tad vam je potebno strpljenje. Vaši najmiliji snovi preobraziće se u plodne stvarnosti, ako samo znate tajnu kako da odgajite drvo strpljenja u svom srcu.

Strpljenje je naša iskrena predaja Božijoj Volji. Ta predaja nipošto ne znači brisanje konačnog ja koje vi sada predstavljate, već potpuni preobražaj vašeg konačnog bića u Beskrajno Sopstvo. U tišini vam strpljenje govori: „Pokušaj da živiš unutrašnji život. Ne samo da ćeš videti svoj cilj i dostići ga, već ćeš i postati sam Cilj“.

Strpljenje vam nikad ne može biti nametnuto spolja. Ono je vaše sopstveno unutrašnje blago, mudrost, mir i pobeda.