210

Istina, jedino moje srce čistote može da vidi Božije Lice. A isto je tako istina da Bog ne prenebregava moje srce nečistote. Naprotiv, Božija stalna Samilost dobro vodi brigu o mom srcu nečistote.