Uloga čistote u duhovnom životu

Čistoto! Čistoto! Čistoto! Mi te želimo. Potrebna si nam. Ostani u našim mislima! Ostani u našim delima! Ostani u dahu našeg života!

Kako da budemo čisti? Možemo da budemo čisti pomoću samokontrole. Mi možemo da kontrolišemo naša čula. To je neverovatno teško, ali nije nemoguće.

„Ja ću kontrolisati moja čula. Pobediću moje strasti.“ Taj pristup nam ne može doneti ono što zaista hoćemo. Gladni lav koji živi u našim čulima i gladni tigar koji živi u našim strastima neće nas napustiti samo zato što ponavljamo misao: „Ja ću kontrolisati moja čula i pobediti moje strasti“. Od takvog pristupa nema koristi.

A nije preporučljivo ni da mislimo o našoj nečistoti i udubljujemo se u nju. Ako meditiramo na pozitivno – to jest, na svetlost – onda će se svetlost spustiti u nas. Ali, ako stalno mislimo o noći i plašimo se noći, mi nesvesno ulazimo u carstvo noći. Kad god mislimo o noći, o tami u nama, mi ulazimo u carstvo te noći. Ali, ako uvek mislimo o svetlosti, koja je, na kraju krajeva, naša istinska radost i spasenje, onda trčimo ka našem suđenom Cilju.

Ono što moramo da uradimo jeste da usredsredimo svoj um na Boga. Na naše krajnje zaprepašćenje, lav i tigar nečistote, sada ukroćeni, napustiće nas sami od sebe kad vide da smo postali i suviše siromašni da bismo ih hranili. Ali, zapravo, mi uopšte nismo osiromašili. Naprotiv, postali smo beskrajno jači i bogatiji, jer Božija Volja okrepljuje naše telo, um i srce. Ispravan pristup je da usredsredimo svoje telo, um i srce na Božansko. Što smo bliži Svetlosti, to smo dalje od tame.

Čistota ne dolazi odjednom. Za to je potrebno vreme. Moramo da zaronimo duboko unutra i sa nepokolebljivom verom se izgubimo u kontemplaciji na Boga. Tada neće biti potrebno da idemo čistoti; čistota će doći nama. A čistota ne dolazi sama. Ona sa sobom donosi trajnu radost. Ta božanska radost jedina je svrha života. Bog u potpunosti otkriva Sebe i ispoljava Sebe jedino kad imamo tu unutrašnju radost.

Svet nam daje želje. Bog nam daje molitve. Svet nam daje okove. Bog nam daje slobodu: slobodu od ograničenja, slobodu od neznanja.

Mi smo igrači. Možemo da igramo ili fudbal ili kriket; možemo slobodno da izaberemo. Slično tome, mi takođe možemo da izaberemo ili čistotu ili nečistotu da se igramo sa njom. Igrač vlada igrom, a ne obrnuto.

Neka nas ništa ne uznemiri. Neka nas nečistota našeg tela podseti na spontanu čistotu našeg srca. Neka nas naše spoljašnje ograničene misli podsete na našu beskonačnu unutrašnju volju. Neka nas bezbrojne nesavršenosti našeg uma podsećaju na neograničeno savršenstvo naše duše.

Današnji svet je pun nečistote. Izgleda kao da je čistota moneta sa drugog sveta. Teško je steći tu čistotu, ali kad je jednom steknemo, mir je naš, uspeh je naš. Tada možemo da se hrabro suočimo sa svetom. Naš Unutrašnji Pilot neprekidno bdi. Kad jednom steknemo čistotu, tokovi našeg unutrašnjeg i duhovnog života uvek će neometano teći ispod površine.