Kazna

Sumnja je samokažnjavanje.Vera je samorazvoj.

Strah je samokažnjavanje.Hrabrost je samookrepljenje.

Podela je samokažnjavanje.Jedinstvo je samoprosvetljenje.

Mržnja je samokažnjavanje.Ljubav je samoispunjenje.