Pitanje: Kažeš da bismo, ako nam je strah problem, trebalo da osetimo da smo Božija odabrana deca. Da li hoćeš da kažeš da nas je Bog odabrao da iskusimo strah?

Šri Činmoj: Strah je negativna sila, razorna sila, a mi smo Božiji vojnici koji će se boriti protiv straha. Strah potiče od tame, od neznanja. Ako uđemo u neku sobu koja je u potpunom mraku, prestrašićemo se. Ali, čim upalimo svetlo, tama se osvetljava i naš strah nestaje. Mi vidimo da u tami nema ničeg čega bismo se plašili, a nema ničeg čega bismo se plašili ni u svetlosti.