II — Strah

167. Plašim se

Plašim se da pričam, plašim se da pričam.
Jezik mi je ubijen, srce mi je slabo.

Plašim se da mislim, plašim se da mislim.
Um mi je divlji i sklon da tone.

Plašim se da gledam, plašim se da gledam.
Jedem plodove drveta neznanja.

Plašim se da volim, plašim se da volim.
Voz sumnje kruži okolo, u visini.

Plašim se da budem, plašim se da budem.
Davno je umrla nada mog života u mene.