158

Tuga je strela koja probada snagu. Radost je hrana koja obilato hrani snagu.