Pitanje: Ponekad se ujutru probudim osećajući veoma uzvišeno stanje ushićenja i jedinstva, ali nisam svestan šta se zapravo dogodilo. Da li se na duhovnom nivou odvija neki rad koga nismo svesni?

Šri Činmoj: Ti si potpuno svestan tog rada. Da ga u nekom momentu nisi postao svestan, ne bi mi sada govorio o njemu. Ti ga nisi svestan na mentalnom nivou, ali postoje mnogi drugi nivoi svesti. Kada uistinu doživiš takvo iskustvo, tvoja duša ga je svesna.

Svesnost je poput lestvice. Možeš da se penješ i silaziš raznim prečkama. U ovom trenutku ne postoji veza između prečke na kojoj se sada nalaziš i prečke na kojoj si imao iskustvo. Ako živiš u fizičkoj svesti, kao što je to slučaj sa većinom ljudi tokom dana, iskustvo koje si imao u unutrašnjem svetu ne može da ispravno funkcioniše. Fizička svest nema slobodan pristup tom nivou svesti na kojem si imao iskustvo. Fizička svest mora da poseduje božansku svetlost; jedino tada ona može da ima slobodan pristup svim nivoima svesti.

Tokom sna, kada se duša kreće se jednog nivoa na drugi, ona je kao ptica na slobodi. Ako fizička svest hoće da zna šta duša radi svih dvadeset četiri sata, nju mora oblikovati i voditi svetlost duše. Što se tebe tiče, ti si bio svestan iskustva svoje duše u trenutku kada se ono odigralo, ali kasnije nisi mogao da ga se setiš, jer nisi bio svestan svih tih nivoa svesti koji postoje između oblasti duše i fizičke svesti.