144

Čim pobedite neku teškoću, videćete da se ona ponavlja na višem i suptilnijem nivou. To je ista suštinska slabost u vama, sa kojom morate da se suočite u prefinjenijem obliku.