Pitanje: Dokle ćemo morati da se inkarniramo?

Šri Činmoj: Kad čovek teži, on ubrzava svoje ostvarenje. Inače, običnom ljudskom biću su potrebne stotine i hiljade inkarnacija dok ne dođe do pravog ostvarenja. Nesumnjivo je da će aspiranti koji svesno stupe na put duhovnosti i pokušavaju da disciplinuju sebe pomoću svog unutrašnjeg vapaja, ranije postići ostvarenje nego oni koji još uvek spavaju i nisu još svesni svog unutrašnjeg života.

Sad, nakon što neko ostvari Boga, ako je to Božija Volja, on ne mora da se više inkarnira. Ako je on umoran, možda će reći: «Ne, neću više da uopšte pomažem čovečanstvu. Jedino želim da ostvarim Boga. Nakon ostvarenja, radije ću ostati na nekom drugom nivou svesti». Ali, neke ostvarene duše će hteti da se vrate u zemaljsku svest i služe čovečanstvu koje teži. Sve zavisi od pojedinačne duše i od Božije Volje.