Pitanje: Kakav je odnos između intiucije i svesti?

Šri Činmoj: Intuicija je strela, a svest je luk. Kad se strela odapne, ona se zarije u cilj. Ako nema luka, strela ne može da odigra svoju ulogu i obratno. Obe stvari su neophodne.