Pitanje: Da li iskustva koja duša stiče dok je na zemlji predstavljaju neku vrstu širenja?

Šri Činmoj: Ta iskustva nas prirodno vode širenju. Kad govorimo o širenju duše, mi mislimo na ispoljavanje Božanstvenosti koja ja unutar duše. Potom, kad imamo iskustvo duše, mi širimo svoju svest i ona postepeno postaje sveprožimajuća. Tada mi ispoljavamo božanstvenost koja je u nama.