Pitanje. Guru, jednom si nam pokazao čoveka čija je duša već napustila telo. Kako on može i dalje da živi na fizičkom nivou ako mu je duša napustila telo?

Šri Činmoy: Duša napušta telo mnogo, mnogo puta dok je čovek još u životu. Tvoja duša te je napustila mnogo puta dok si spavala i došla je k meni. Duša može da napusti telo na samo nekoliko sekundi, ali tih nekoliko sekundi zemaljskog vremena mogu da izgledaju kao više meseci ili čak godina. Maksimalno vreme koje duša može da provede van tela je oko jedanaest do dvanaest sati. Ako duša napusti telo i ne vrati se posle jedanaest, dvanaest, trinaest sati, ona obično više ne može da se vrati u telesni kavez. Za to vreme će se vrpca koja je povezuje sa telom prekinuti. Ali, duša može da lako napusti telo na pola sata ili sat, a telo može da funkcioniše automatski.Telo je kao mašina: mehaničar može da napusti mašinu dok ona radi. Nakon nekoliko sati, on može da se vrati, a mašina će i dalje raditi. Ponekad, tokom sna, naša duše može da otputuje u razne svetove ili u daleke krajeve ovog sveta, ali se posle pola sata ili četrdeset pet minuta vraća u telo. To se može desiti ne samo u snu, već i dok si budna. Dok duboko meditiram, moja duša kao ptica leti u moje duhovne Centre. Moji učenici me vide isto tako jasno kao što me ti vidiš sada. To se dešava na nekoliko minuta ili nekoliko sekundi.

Dok je van tela, duša može da u jednoj sekundi doživi iskustvo za koje bi bio potreban čitav sat da se ispriča. Ovde na zemlji ti gledaš tvojim običnim očima i poterbno ti je vreme da zapaziš neko iskustvo. Ali, ako gledaš svetlošću duše, moći ćeš da vidiš sve u trenutku. Kad bi htela da izraziš iskustvo tog trenutka pomoću svog uma, potrošila bi najmanje jedan sat objašnjavajući sve detalje. Zato, kad razgovaramo sa nekom drugom dušom, čak i ako je taj razgovor trajao samo nekoliko sekundi, za tih nekoliko sekundi smo stekli niz misli koje su apsolutno stvarne. Za minut duša može da obavi rad od deset ili jedanaest sati.

Ako duša trajno napusti telo, naravno da telo tada ne može da ostane na ovom svetu. Ako ptica izleti iz kaveza, kavez je beskoristan. Mi marimo za kavez jedino ako je u njemu ptica.