23.

Ratnom huškaču je suđeno
Da bude milioner ožalošćenosti.
Onaj ko voli mir konačno postaje
Milijarder radosti.