21.

Čovek od rata
Poseduje lice besramnog ponosa
I srce neumiruće nesigurnosti.