13.

Čovek od rata misli
Da mu je ispod časti
Da posećuje ludnicu
Iako je on apsolutno
Savršeni pacijent.