Deo II — Pitanja i odgovori

Pitanje: Htela bih da znam razliku između materijalnog i duhovnog nesebičnog služenja.

Šri Činmoj: Materijalno nesebično služenje se obavlja u fizičkom svetu uz pomoć fizičke svesti. Kada radiš za nekoga, za muža ili sina ili za rođake, radiš uz pomoć fizičkog tela. Možda kuvaš za nekog ili nekome donosiš vode, ili se brineš o nekome ko je bolestan, bez ikakvog rezultata ili čak sa štetnim rezultatom. Ti ga služiš, a ta osoba ipak može govoriti loše o tebi ili ti nalaziti mane.

Bagavad Gita kaže: „Imaš pravo da radiš, ali ne i da prisvajaš plodove rada.“ I tako ovde, u fizičkom svetu, uz pomoć fizičkog tela, praktikujući ovu filozofiju i radeći niškama karmu, akciju bez želja. Iako nekoga najiskrenije služiš, sa krajnjom odanošću i posvećenošću, on može da ne bude zadovoljan tobom. Samo zato što primaš unutrašnju inspiraciju i težnju da služiš tu osobu u fizičkom svetu, ti to i radiš. Ti osećaš da je tvoje nesebično delovanje zbog Svevišnjeg u toj osobi.

Duhovno služenje se dešava u tvojoj najdubljoj meditaciji. Tada nemaš želja ni za sebe ni za druge. Tvoje duhovno služenje se ovako izražava: „O Svevišnji, neka bude Tvoja Volja.“ To je tvoje duhovno služenje. Ti znaš da će Bog uraditi ono što je neophodno za tebe, za tvoju porodicu, i za čovečanstvo. To je tvoje duhovno služenje.

Ako možeš da se stalno moliš, ne za božanske osobine za koje se svako moli, već samo da budeš jedno sa Božjom Voljom, to je istinsko duhovno služenje. Naravno, bolje je moliti se za božanske osobine nego za ispunjenje nekih ludih spoljašnjih želja. Ali, kada žrtvuješ sopstvenu volju, da tako kažemo, kada više ne osećaš potrebu da se moliš za mir, svetlost, moć i sve druge božanske osobine, tada ćeš zaista moći da kažeš: „Želim ono što Bog želi.“ To je najviša molitva. To je tvoje unutrašnje nesebično služenje.

Inače, ako tvoj brat bude patio od groznice, reći ćeš: „O Bože, izleči ga, molim te.“ Ili ako neko drugi pati, ti ćeš pokušati u meditaciji da mu pomogneš. Ali, da li je njemu potrebna tvoja pomoć? Možda osećaš da jeste, ali možda u Božjim očima njemu nije potrebna pomoć. Njegova bolest može da bude iskustvo koje Bog želi da on ima. Zato, u tvojoj najvišoj meditaciji, kada najintenzivnije težiš, nećeš imati želju ni za sebe ni za čovečanstvo. Brinućeš jedino o ispunjenju Božje Volje. Kada iskreno želiš da ispuniš Boga radi njega Samog, to je istinsko duhovno služenje.