Pitanje: Da li se duhovni Učitelji obično rađaju u veoma duhovnim porodicama?

Šri Činmoj: Većina pravih duhovnih Učitelja ušla je u veoma razvijene, duhovne porodice. U njihovom slučaju, to je bio Božji plan. Ali Bog nije vezan nikakvim planom; Bog može poslati duhovnog Učitelja u najnepovoljniju porodicu. To je takođe moguće. Ali u većini slučajeva, duhovni Učitelji dolaze u duhovne porodice.