Pitanje: Može li se duhovni Učitelj koji nastoji da svetu otkrije više istine uporediti na neki način sa pesnikom koji nastoji da izrazi i otkrije umetničke istine?

Šri Činmoj: Običan pesnik može da na trenutak ugleda istinu, ali duhovni Učitelj dobija okean same Istine. Duhovni Učitelj vidi jednu mnogo višu istinu nego što bilo koji običan pesnik može da vidi. Isto tako, što se tiče običnih pesnika, njima je poezija sve. Ali, kad se radi o naprednim dušama ili duhovnim Učiteljima, poezija im nije sve; njima je Bog sve.

Pesnik koji nam donosi više istine oseća da su one sve što ima da pruži. Ali, duhovni Učitelji osećaju da su njihovi spisi apsolutno ništa kada se uporede sa onim što oni znaju i što zaista jesu. Oni kažu: „U poređenju sa mojim ostvarenjem, moje ispoljavanje je apsolutno ništa. Svetlost koju sam ponudio, kada se uporedi sa Svetlošću koja još nije ispoljena, je ništa. Ako za moje ostvarenje dobijam sto od sto, za moje ispoljavanje neću dobiti više nego jedan od sto. Kad umrem, znaću koliko unutrašnjeg blaga nikad neće imati priliku da se ispolji kroz mene“. Svi duhovni Učitelji su na taj način bili osujećeni u svom otkrovenju, u svom ispoljavanju.