Pitanje: Kada meditirate, ponekad vam se oči veoma brzo pomeraju napred-nazad. Zašto to rade?

Šri Činmoj: Ovaj pokret koji vidite ukazuje na to da se moja duša seli iz jednog regiona u drugi. Kao ptica koja se kreće sa jedne grane drveta na drugu, moja svest se kreće sa jednog nivoa na drugi. Svaka grana daje posebnu satisfakciju ptici: Svetlost, Mir, Blaženstvo, Moć i tako dalje. Slično tome, svaki nivo svesti u koji ulazim nudi mi svoje bogatstvo, koje onda donosim svojim učenicima i onima koji meditiraju sa mnom.