Pitanje: Da li svako ko ostvari Boga postaje duhovni Učitelj?

Šri Činmoj: Svake godine na stotine studenata stekne master diplomu univerziteta. Neki potom počnu da rade u nekoj službi, ili u biznisu, dok drugi počnu da podučavaju. Slično tome, u duhovnom životu, neki ljudi koji su ostvarili Boga podučavaju druge kako da ostvare Boga, a drugi ne. Oni koji ne poučavaju u svetu ipak su Bogoostvareni. Mi to ne možemo da poreknemo. Ali, njima su bile potrebne mnoge inkarnacije da prebrode prepreke neznanja i sada su zaista umorni. Nije lako ostvariti Boga, a oni osećaju da su na bojnom polju života delovali poput heroja. Borili su se protiv straha, sumnje, strepnji, briga, nesavršenosti, ograničenja i vezanosti i pobedili te sile. Sada osećaju da imaju sva prava da se povuku sa bojnog polja i odmore. Te duše se obrate Bogu, pa ako Bog kaže da one više ne moraju da igraju svesnu ulogu u Božijoj kosmiičkoj igri i mogu da samo posmatraju, onda se one povlače. Ako imaju Božije odobrenje, naravno da mogu da ostanu pasivne.

Ali, duše koje ne učestvuju u Božijoj manifestaciji takođe čine nešto stvarno sjajno. One možda ne učestvuju aktivno u svetu, one možda ne idu od jednog do drugog mesta da poučavaju ili otvaraju duhovne centre i prihvataju učenike, ali u svojoj meditaciji one iznutra nastoje da svoju svesnu dobru volju ponude čovečanstvu. Koliko ljudi nudi svoju dobru volju čovečanstvu? Obični ljude se svađaju, bore i svesno ili nesvesno čine mnoge nebožanske stvari protivne Božijoj Volji. Ali, kada se radi o tim ostvarenim dušama, one ne ulaze ni u kakav sukob sa Bogom; njihova volja je postala jedno sa Božijom Voljom.

Mi ne možemo da kažemo da je onaj ko spolja radi za čovečanstvo veći od onoga ko pomaže iznutra. Od prevashodnog značaja je da se sluša Božija Volja. Mi ne možemo da kažemo da je onaj ko plače zarad čovečanstva i pokušava da pomogne veći od onoga ko se povuče. Veliki je samo onaj ko sluša Božiju Volju. Ako Bog kaže nekoj prosvetljenoj duši: „Nije mi potrebno da ideš od mesta do mesta. Samo daruj svoju Svetlost iznutra“, onda je ta osoba velika time što svoju Svetlost daje iznutra. A ako Bog kaže drugoj duši: „Hoću da odeš u svet i ponudiš čovečanstvu Svetlost koju imaš“, onda je taj Učitelj veliki time što pomaže čovečanstvu. Sve zavisi od toga šta Bog hoće od neke određene duše.