Pitanje: U najvišem stanju samadhija kada pogledate druga ljudska bića, kakvu vrstu svesti osećate u njima?

Šri Činmoj: Kada je neko u najvišem transcendentnom samadiju, fizička ličnost drugih nestaje. Mi druge ne vidimo kao ljudska bića. Vidimo samo tok svesti, kao reka koja ulazi u okean. Onaj ko je u najvišem transu postaje okean, a ko je u nižem stanju svesti je reka. Reka se uliva u more i postaje jedno sa morem. Onaj ko uživa u najvišem samadiju ne primećuje nikakvu individualnost ili ličnost kod drugih. Ljudsko biće koje nije u ovom stanju samadhija je tekuća reka svesti, dok je ono koje je u samadiju postalo samo more, more Mira i Svetlosti.