Pitanje: Da li deca ponekad doživljavaju tu vrstu Blaženstva?

Šri Činmoj: Ne. Deca nemaju najviše Blaženstvo. Ona imaju psihičko blaženstvo. Ona dobijaju određeno blaženstvo od psihičkog bića, od unutrašnjeg bića, ili od duše, i onda ga spontano ispoljavaju. I vrlo često deca ispoljavaju svoju radost kroz svoj čist, neiskvaren vital. Ali, najviše Blaženstvo, koje dolazi sa nivoa Sat-Chit-Anande, deca ne dobijaju. Čovek može da ga oseti samo u svojoj najdubljoj, najvišoj meditaciji. I deca takođe moraju da prođu put meditacije, koncentracije i kontemplacije da bi doživela taj kvalitet.

[Šri Činmoj je zatim zatražio od svojih učenika da pokušaju da prizovu Anandu_] Molim vas, stavite svoju desnu ruku na svoje srce. Pokušajte da osetite najlepše dete na Zemlji i na Nebu u svom srcu. To je duša. Muškarci će prirodno videti to dete kao muško, a žene će dete videti kao žensko. Duša nije ni muška ni ženska, ali kad uzme ljudsku inkarnaciju, ona uzima oblik. Pokušajte da vidite to dete kao da je staro samo sedam dana. U terminima duhovne evolucije, neki od vas nisu čak ni to dete od sedam dana, oprostite mi što to kažem. Iako su duše započele svoje putovanje pre više miliona godina, ovde su jedan ili dva pojedinca koji su imali samo jednu ili dve ljudske inkarnacije. Naravno da je evolucija njihove duše trajala možda samo nekoliko sati ili nekoliko minuta, u čisto duhovnim terminima. Sad, molim vas, mislite na to dete od sedam dana. Potom, u sebi, ponovite sedam puta: _Ananda.