Pitanje: Nakon što učenik spozna Boga, da li će vam uvek služiti u unutrašnjem svetu?

Šri Činmoj: Nakon što si spoznao Boga, zašto da mi služiš? Nećete služiti meni, ali ćete služiti Bogu, Svevišnjem, bezgraničnoj beskonačnoj Svesti. Ako služite beskonačnoj Svesti Svevišnjeg, služite meni, jer sam ja deo te beskonačne Svesti; tu prebivam u svom unutrašnjem životu. Ali kome ćete zapravo služiti? Nećete služiti meni, nećete služiti Svevišnjem; služićete sebi, svom najvišem aspektu. Svevišnji nije treće lice, a ni ja nisam treće lice. Kada jednom spoznamo, svi smo jedno. Snagom svog najvišeg jedinstva sa beskonačnom Svešću, služićete Jednom u tri oblika: Svevišnjem u Njegovim sopstvenim aspektima, Svevišnjem kao vašem duhovnom učitelju i sebi kaoSvevišnjem. Ali ličnosti, individualnosti koju imam u ovoj inkarnaciji, nećete služiti kada spoznate Najviše.

Upravo sada služim, služim, služim. Ja služim svojim učenicima i pokušavam da manifestujem Svevišnjeg na Zemlji. Vi, moji učenici, trenutno imate nešto vere u mene; zato pokušavate da manifestujete Svevišnje. Ali praktično mu niko ne služi svesno. Da ste zaista služili Svevišnjem, do ovog trenutka ste mogli da ponudite obilje Svetlosti svetu u celini. Služite na neki način, ali ne spontano, svesrdno i s ljubavlju.

Kada budete spoznali Boga, tada ćete me zaista poznavati. Sad me ne poznajete. Među mojim učenicima, nijedan me ne poznaje. Kažete: „Ponekad Guru ide u veoma visoku svest“, ali zapravo ne znate gde je moja svest. Šta sam ja, shvatićete tek onog dana kada spoznate Boga, ni sekundu ranije. Trenutno, kada govorim o Beskonačnosti ili Večnosti, za vas je sve to besmisleno. Neki od vas, sa velikom mukom, pokušavaju da svare ono što kažem, ali vama je teško da to asimilujete. Ali kada spoznate Boga, tada ćete me razumeti.