Pitanje: U čemu je razlika između viđenja Boga i ostvarenja Boga?

Šri Činmoj: Velika je razlika između viđenja Boga i ostvarenja Boga. Kad vidimo Boga, mi možemo da ga vidimo kao individuu ili kao objekat i kao nešto drugo. Ali, mi Ga ne otelovljujemo svesno i stalno i ne osećamo da je On sasvim naš. Kad vidimo Boga, to je kao kad vidimo drvo. Kad vidimo drvo, to ne znači da svesno otelovljujemo svest drveta. A pošto je ne otelovljujemo, ne možemo ni da je pokažemo niti da je ispoljimo. Ali, kad ostvarimo nešto, to postaje nerazdvojni deo našeg života. Mi možemo da vidimo cvet, ali tek kad ostvarimo cvet mi zaista postajemo jedno sa svešću cveta.

Kad nešto samo vidimo, mi ne možemo to da smatramo svojim sopstvenim, niti će ono svojatati nas. Viđenje je na fizičkom nivou, dok je ostvarenje na unutrašnjem planu. Viđenje ne traje, dok ostvarenje ostaje sa nama. Ako nešto vidimo, ta vizija može da potraje kratko. Ali, kad nešto ostvarimo, to ostvarenje traje večno.