99. Duša će biti srećna

Ne izgladnjuj ego
Da bi nahranio dušu.
Duša neće biti srećna.

Oslobodi ego
Da bi video dušu.

Preobrazi čoveka-životinju
Da bi video Lice Boga.

Žrtvuj se za Boga
Da bi postao Gospodar Večnosti.

Duša će istinski biti srećna.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974