97. Ko sam ja?

Ko sam bio?
Moja nevidljiva molitva.

Ko sam ja?
Božija vidljiva Moć.

Ko ću biti?
Kula Savršene Besmrtnosti.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974