95. Who needs it?

Pećinski asketizam za meditaciju:
Kome treba?
Ne tragaocu za istinom u meni,
Ne zaljubljeniku u Boga u meni.
Ne, nikada!

Palata zadovoljstva za meditaciju:
Kome treba?
Ne ratniku života u meni,
Ne neimaru Savršenstva u meni.
Ne, nikada!
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974