89. Vreme za sve

Jutro je vreme
Da moje srce koje voli
Nahrani moje dete – Boga.

Veče je vreme
Da moje srce koje voli
Pleše sa mojim Voljenim - Bogom.

Noć je vreme
Da se moje srce koje voli
Poveri mom saputniku - Bogu.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974