87. Kako početi?

Kako početi?
Posvećeno.
Kada početi?
Odmah.
Zašto početi?
Da bi video Lice Istine
Ovde i sada,
Da bi bio Milost Božija
Sada, uvek sada.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974