70. O moji učitelji

O moj ume,
Učitelju o mojoj odvojenosti,
Više mi nisi potreban.

O moje srce,
Učitelju o mojoj celovitosti,
Zauvek si mi potreban.

O moj vitalu,
Učitelju o mojoj depresivnosti,
Podučavao si me
Daleko iznad mog kapaciteta.

O moje telo,
Učitelju o mojoj poniženosti,
Podučavao si me
Daleko iznad moje potrebe.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974