7. Samo čekaj i vidi

Kišom Samilosti
Bog će obasuti tvoje životne snove.
Samo čekaj i vidi.

Vozom oslobođenja
Bog će poneti pupoljke tvog srca
U Svoj Raj - Obećanje.
Samo čekaj i vidi.

Vladavinom Savršenstva
Bog će ti ponuditi
Njegov Presto svetlosti - Tišine Beskraja
I
Njegovu Krunu moći - Zvuka Večnosti.
Samo čekaj i vidi.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974