62. Ništa nije nemoguće

Ništa nije nemoguće.
Moj mudri učitelj, Bog, tako me je naučio.
Pokušao sam sve,
A uspeh je još uvek daleki vapaj.
A ipak moj Bog kaže: „Nemoj prestati!
Nastavi da pokušavaš.“

Ništa nije nemoguće.
Moj neobuzdani učitelj, Vital, tako me je naučio.
Pokušao sam sve,
I ni u čemu nisam uspeo.
Sad mi moj vital kaže: „Prestani da pokušavaš!
Nije vredno postizanja.“
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974