60. Njihov životni posao

Da vodi, a da ne vlada;
Uistinu,
To je život srca.

Da vlada, a ne vodi;
Uistinu,
To je život vitalne energije.

Da spava i predaje se;
Uistinu,
To je život tela.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974