58. Stičem gubeći

Stičem svetlost mudrosti
Gubeći pred Bogom.

Gubim krunu poniznosti
Trijumfujući nad Bogom.

Grešim odvodeći čoveka
U svet letargije.

Uspevam odvlačeći sebe
U svet energije.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974