49. Ključ

Ključ mog vlastitog doma duše
Izgubih.
Stoga, prosjak sam.

Ključ pećine –tela sveta
Pronađoh.
Stoga, neosporno velik sam.

Ključ Bogo-izvora
Ja sam.
Stoga, Bog me čuva kao nešto dragoceno.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974